Złota Milonga

17 August 2006, Milonga Alternativa
in Ogród Krasiñskich, Warszawa